28 Mayıs 2015 Perşembe

OSGB Görevleri

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi işçilerin çalıştıkları ortamda gözetim sağlar. İş yerlerinde oluşan sağlık ve güvenlik tehlikelerinin farkında olur. Bu tehlikelere karşı her türlü önleyici faaliyet yapılır. İşçilerin sağlık gözetimi de OSGB’nin görevidir. Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek için sağlık konusunda bilinçlendirme sağlar. Gerekli olduğunda yardım ve acil müdahale için hazır olmalıdır. Bu nedenle iş yerlerinde herhangi bir kaza, yangın veya doğal afet durumlarında acil müdahale yapabilmelidir.

Acil müdahale için acil durum planlarının hazır olması gerekir. Bunun dışında ilk yardım bakımından her türlü yetkiye sahiptir ve bilinçli olması gerekir. Bu konudaki uygulamaları OSGB organize eder. Ayrıca ilgili olan her kurum ya da kuruluşlar ile işbirliği içinde olur.

Tüm birimlerin belirtilen alanlarda gerekli olan eğitimlerden geçmesi gerekir. Ayrıca OSGB işçilerin sağlık durumu ile ilgilenir ve bu durumları kaydederek analiz eder.

OSGB

OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi anlamına gelmektedir. İşveren kişiler minimum 50 işçi çalıştırılan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek zorundadır. Bu nedenle işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulması gerekmektedir. İşyeri sağlığı ile güvenliği birimi ise çalışan kişi sayısına bağlı olarak en az bir işyeri hekimi ile gerçekleştirilir.

Bunun dışında sanayi alanında bulunan işlerin yapıldığı yerlerde, iş yeri hekimine ek olarak en az bir iş güvenliği uzmanı yer almalıdır. Bu iki profesyonel yapılacak çalışmalarda birbirine yardımcı olur. OSGB’de burada ortaya çıkar. Bu yardımlaşma alanında uzman kişiler ile yapılır ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş olurlar. Osgb yani ortak sağlık ve güvenlik birimleri ise hizmetleri ortak yerine getirme ile daha iyi sonuçlar ortaya çıkarır.

 İşyeri sağlığı ve güvenliği ekibi ile OSGB ekibi, güvenli bir çalışma alanı oluşturmak için çalışır. İşin normal akışını aksatmaları gerekir. Sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamına katkıda bulunmak için hizmetler verilir. Bu hizmetler arasında işçilerin sağlık gözetimi, ilk yardım ve acil müdahale konuları olduğu gibi çalışma ortamının gözetimi de bu ekipten sorulur. Ayrıca eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme alanında düzenli olarak toplantılar düzenlenir ve kayıt ve istatistik veriler analiz edilir.